Projecten

  • Opdrachtgever

    Particulier

  • Uitvoering

    2021-2022

  • Architect

    Veldman Rietbroek Architecten

Restauratie Rijnkade Alphen a/d Rijn

In de nacht van 26 op 27 juni 2020 zijn door een brand 2 panden aan de Rijnkade in Alphen a/d Rijn ernstig beschadigd. De panden dateren uit het midden van de 18e eeuw.
Beide kapconstructies zijn door de brand ingestort en ook op de eerste verdieping is veel schade. Alle houten onderdelen zijn onherstelbaar beschadigd. Ook de zoldervloer moet als verloren worden beschouwd.

Werkzaamheden noodvoorziening

De voorgevel aan de Rijnkade is van grote historische waarde en in redelijke staat. Ter borging van de bestaande situatie hebben wij kort na de brand divers stut- en stempelwerk aangebracht, waarbij verspreid over de gevel diverse gaten zijn geboord.
De gemetselde achtergevel staat nog overeind. Aan de achterzijde is ook een stutconstructie aangebracht. Er zijn diverse scheuren te zien en sommige stenen zijn afgebroken door de hitte van de brand.

We zijn begonnen met de noodafdichting van beide panden. De zoldervloeren worden dichtgelegd en waterdicht gemaakt. Er wordt goed gekeken naar de aansluiting met de gevels zodat beide panden weer waterdicht zijn.

Werkzaamheden restauratie

Na de aangebrachte noodvoorzieningen in 202 zijn we in 2021 daadwerkelijk gestart met de reconstructie en opbouw van de 18e eeuwse panden aan de Rijnkade in Alphen ad Rijn.
Met metselwerk zal hersteld worden en gedeeltelijk opnieuw opgemetseld. De balklagen en het vloerhout van de zoldervloer moet worden vervangen.

Door de brand zijn beide kapconstructies ingestort en moest deze worden herbouwd. De sporenkap zal opnieuw worden opgebouwd conform bestaand. De spanten zijn nu wel wat zwaarder omdat die anders niet aan het bouwbesluit zouden voldoen. De kans is ook meteen aangegrepen om het dak te isoleren evenals de gevels aan de binnenkant.
De spanten vormen een balkenstelsel waarop later het dakbeschot van het hellende dak geplaatst kan worden. De trekbalken worden met pen en gat verbinding met een wig verbonden aan de trekbalk. Hierna wordt het dak waterdicht gemaakt, dakkapel geplaatst en de pannen gelegd.

Als kroon op het werk is de smeedijzeren bekroning teruggeplaatst
Alle houten kozijn, ramen en deuren die door de brand onherstelbaar zijn beschadigd zullen worden vervangen.
Tegelijkertijd met de afronding van het casco wordt gestart met de interieurfase van 1 van beide panden. Binnen wordt het sloopwerk afgerond en wordt gestart met het timmerwerk van voorzetwanden en binnenwanden. Kozijnen ramen en deuren worden teruggeplaatst

Op dit moment is het pand aan de Rijnkade 5 weer een bruisende plek en heeft restaurant Proto haar deuren weer geopend. Een mooi bargedeelte, open keuken en verschillende prachtige ruimtes vol met genietende gasten. Een nieuwe zaak met ouderwetse gastvrijheid.

Met de restauratie van dit pand hebben we een vertaalslag gemaakt naar de toekomst. De monumentale status is gerespecteerd en in ere gehouden. Daarmee heeft het pand zijn charme en betekenis gehouden en klaar voor de toekomst.