Certificering

NEN-EN-ISO 9001:2015

De ISO 9001 kwaliteitsnorm is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Waarbij kwaliteit in de norm staat voor de mate waarin een onderneming voldoet aan de wensen en eisen van de klant.

Het streven naar het leveren van kwaliteit vraagt om doorlopende aandacht en om een doelmatige inzet van bedrijfs)middelen en beheersing van hun bedrijfsprocessen.

Download hier ons ISO9001 certificaat.

VCA** 2017/6.0

De VCA-Norm is de afkorting voor Veiligheids Checklist Aannemers.

Met een VCA bedrijfscertificering weet u zeker dat er structureel aandacht aan veiligheid, gezondheid en milieu in de bedrijfsvoering wordt besteed.

Download hier ons VCA certificaat.

Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven.

De leden zijn allen "erkend restauratiebouwbedrijf". De bedrijfsorganisatie en het restauratie-vakmanschap van deze bedrijven voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Op deze manier bent u als opdrachtgever ervan verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert.

Erkend Restauratie Bouwbedrijf

De toetsing is gebaseerd op de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 3000 "Erkend Restauratie Bouwbedrijf" met bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen URL 3001 "Historische Houtconstructies" en URL 4003 "Historisch Metselwerk".

Download hier ons ERB certificaat.

Bouwgarant

Stichting Bouwgarant is in 1995 opgericht met als doel opdrachtgevers meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een bouwbedrijf. Hiervoor is een garantieproduct ontwikkeld, exclusief voor de BouwGarant-deelnemers.

Download hier ons Bouwgarant certificaat.

Bouwend Nederland

Kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan de circa 5.000 leden bouw en infra.

Download hier ons BNL Lidmaatschap certificaat.

Erkend Leerbedrijf

Wij zijn een Erkend leerbedrijf en aangesloten bij Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze stichting regelt de erkenning voor alle sectoren in Nederland.

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf.