Projecten

Restauratie en herbestemming De Rhijenhof te Den Haag

De Rhijenhof 14 in Den Haag is een van oorsprong 16e eeuwse boerderij.

Het meest bijzonder en waardevolle deel van de boerderij is de vleugel met kelder, opkamer en zolder. De kelder diende ooit als huiskerk en heeft een tongewelf en troggewelven.

De opkamer bevat een zeer gave en complete constructie met een samengestelde balklaag; muurstijlen, sleutelstukken, korbelen, moerbalken en kinderbinten.

De zolder boven de opkamer heeft een kapspant met o.a. eiken krommers, korbelen, schoren en een dekbalk.

Bestaande situatie

In de opkamer bleken de muurstijlen, die lange tijd weggetimmerd waren en zijn blootgelegd, verstikt en ernstig aangetast door houtrot. Deze muurstijlen zijn gerestaureerd door ze te vervangen door muurstijlen van eikenhout.

Deze nieuwe muurstijlen zijn weer gekoppeld aan de buitenwanden met ankers. De koppen van de moerbalken die aangetast waren zijn op een tradiotionele manier aangelast met behulp van een schuine haaklas die ook de trekkrachten kan opnemen.

Uitgangspunt bij de restauratie en herbestemming van dit monument is maximaal behoud van het historisch materiaal en het herkenbaar houden van de constructie.

Werkzaamheden

We zijn gestart met de stutwerkzaamheden in de kelder van het oudste gedeelte van het pand. Daarna zijn we verder gegaan met het stempelwerk van de moerbalken ten behoeve van het vervangen van de muurstijlen en het herstellen van de balkkoppen. Aansluitend volgden de dakwerkzaamheden aan de kap.

Het herstelwerk van de balkkoppen hebben we als volgt aangepakt. Na het inbrengen van de wapeningsstaven is een bekisting gemaakt in de oorspronkelijke vorm van de balk. De balkkoppen zijn vervolgens aangegoten met epoxy dat een sterke verbinding aangaat met het gezonde hout. Zo onstaat er een extra sterkte verbinding.
Het eikenhout is bewerkt en de muurstijlen zijn vakkundig gerestaureerd. Sleutelstukken zijn vernieuwd. Onder de sleutelstukken zijn de oude korbelen geplaatst en samen draagt de vormvaste driehoek bij aan de stabiliteit van de constructie.

De voorgevel is opnieuw opgemetseld.

Voordat de dakkapellen gemaakt zijn, zijn eerst de slapers geplaatst. Dit zijn steunende balken in de kapconstructie.
De zijwangen van de dakkapellen zijn van zink en ook de aangebrachte muurafdekkers zijn bekleed met zink.

Het gehele dak is geïsoleerd en bij het platte dak is een lichtstraat aangebracht.

Resultaat

Uitgangspunt bij de restauratie en herbestemming van dit monument is maximaal behoud van het historisch materiaal en het herkenbaar houden van de constructie, en dat is gelukt!

De luifel boven de voordeur en de gevelankers die vroeger op de voorgevel van het pand hebben gezeten zijn voor de sier weer teruggeplaatst. Aan de tuinkamer is een douglas houten luifel geplaatst.

Het pand heeft een complete metamorfose ondergaan en is prachtig geworden!