Projecten

  • Opdrachtgever

    Particulier

  • Directievoering

    Bureau Helsdingen

  • Uitvoering

    augustus 2013 t/m februari 2014

Restauratie Boerderij Werkt en Wacht Stolwijk

Boerderij Werkt en Wacht is een rijksmonument, gebouwd rond 1650 en ligt aan de rand van Stolwijk.

De boerderij is opgetrokken in IJsselsteentjes en gedekt met een rieten wolfdak. De boerderij bestaat uit drie gedeeltes; het woongedeelte in het voorhuis, het tussenhuis achter de brandmuur en het achterhuis.

Bestaande situatie

Bij aanvang van de werkzaamheden was de boerderij is ernstig verzakt en gescheurd.
De zijgevels golfden over de totale lengte, weken en buikten uit.

De voor- en achtergevel waren beide in drieën gebroken waardoor te zien was dat de zijbeuken los braken van de middenbeuk. Doordat de middenbeuk op een betere ondergrond staat (terp/woonheuvel) gleden de zijbeuken hiervan af.

De werkzaamheden bestonden uit het herstellen van de fundering, het maken van een nieuwe indeling, het isoleren van de boerderij en het herstellen van alle technische gebreken.

Fundering

Ter borging van de bestaande situatie is er veel stut- en stempelwerk uitgevoerd om vervolgens een nieuwe fundering onder de bestaande boerderij aan te brengen met gebruikmaking van schroefinjectiepalen.

Tijdens het weghalen van de bestaande vloer en het aanbrengen van de nieuwe fundering zijn de gebintstijlen en gebintplaten zo gestut, dat de funderingsplaat ook onder de poeren aangebracht kan worden en één geheel vormt met de rest van de fundering.

Op de nieuwe funderingsvloerplaat is een drukvaste isolatie aangebracht die aan de bovenzijde bedekt is met een zandcement afwerkvloer waarin vloerverwarming is aangebracht.

Metselwerk

Het metselwerk van de gevel was op veel plekken gescheurd en het voegwerk uitgesleten. Ook gerepareerde scheuren uit het verleden waren in veel gevallen opnieuw gescheurd.

Bij het inboeten van scheuren en het opnieuw opmetselen van het metselwerk zijn de bouwsporen gehandhaafd. De stenen zijn met een hamer en beitel uitgehakt zodat er zo min mogelijk schade ontstaat. De gevel is opgemetseld in bestaand verband met hergebruik van de uitgehakte en schoongemaakte stenen. Alle gevelankers zijn uitgenomen, gestraald, gescoopeerd en behandeld.

In de boerderij zijn gedeeltelijk nieuwe binnenwanden geplaatst, de buitenwanden zijn geïsoleerd door het plaatsen van voorzetwanden.

Houtwerk

Al het houtwerk (balklagen, kapconstructie, kozijnen, deuren en ramen) zijn behandeld tegen houtborende insecten.

Op het bestaande vloerhout is een nieuwe balklaag aangebracht die de vloer weer waterpas maakt. Daar waar nodig is het hout van de houten kapconstructie vervangen of aangelast.

Op de bestaande sporen is een geïsoleerd schroefdak aangebracht. Nadat het oude riet en de rietlatten zijn verwijderd is de onderliggende constructie volledig gecontroleerd en zijn eventuele slechte sporen vervangen. De boerderij is voorzien van een nieuw rieten dak

Eindresultaat

Het resultaat mag er zijn!
De gerestaureerde boerderij wordt nu bewoond en in het voorhuis is een bed & breakfast gerealiseerd.

Een prachtige restauratieklus met hoogwaardig afwerkingen en veel liefde voor details.