Projecten

Instandhoudingswerkzaamheden Huize Ivicke te Wassenaar

In opdracht van de gemeente Wassenaar hebben we instandhoudingswerkzaamheden uitgevoerd aan het monumentale, zwaar vervallen Huize Ïvicke in Wassenaar.

De villa was sterk verwaarloosd. Na het dienen van een rechtzaak tegen de eigenaar paste de gemeente “bestuursdwang” toe. De werkzaamheden omvatten o.a. het treffen van de noodzakelijke herstelmaatregelen, met name het wind en waterdicht maken van het gebouw en het veiligstellen van de monumentale onderdelen.

Buitenplaats Ivicke is in 1913 gebouwd in Neo-Lodewijk XVI-stijl. Het pand bestaat uit een souterrain, bel-etage, verdieping en dakverdieping. Het pand heeft een mansardedak, met leien in maasdekking. De dakschilden zijn belegd met zink.
Bijzonder zijn de getoogde dakkapellen met stolpramen met roedenverdeling, de balkons, balustrades, pilasters en de granieten bordestrap.

Een bijzondere buitenplaats door de architectuur, vormgeving en ligging.

Bestaande situatie

Door verschillende lekkages was de wapening van de betonnen balken verroest. De dragende betonelementen vertoonden scheurvorming. Op diverse plaatsen was kalkuitloop zichtbaar. Het stucwerk kwam los door binnendringend vocht. De betonnen afdekbanden op de balustraden, waren op diverse plaatsen gescheurd. Roestend wapeningsijzer zorgde ervoor dat stalen liggers, pilasters en beton kapot gedrukt werden.
Verspreid over het hele pand waren er scheuren te zien in gevels en balustrades.

Op diverse plaatsen zijn gebreken aan de dakbedekking geconstateerd met groot risico op lekkage. De dakconstructie, het dakbeschot, muurplaten, gootklossen, en slapers van dakkapellen waren ernstig aangetast door houtrot en schimmelvorming. De gootconstructie was losgekomen en werd tijdelijk door een noodconstructie ondersteund

Met name de kozijnen ter plaatse van langdurige lekkages waren in zeer slechte staat en aangetast door zwam en houtrot.

Werkzaamheden

We zijn begonnen met het wind en waterdicht maken van het dak en de dakkapellen.

De zinken goten, gootbetimmeringen, gootklossen het dakbeschot en de vloerdelen zijn verwijderd.
Veel timmerwerk is gedaan aan de kapconstructies en goten. Blokkeels, spantbenen, muurplaten, slapers en gordingen zijn gerestaureerd. De zolderbalken zijn gestempeld ter voorbereiding van het herstel en het aangieten van de balkkoppen.
De leien dakbedekking en zinken gootbekleding zijn hersteld.

Her en der was er sprake van houtrot en zwamvorming. Kozijnen, ramen en deuren zijn in onze werkplaats met precisie gerestaureerd. Op deze manier kon veel historisch materiaal behouden blijven en hoefde er minder vervangen te worden dan oorspronkelijk gedacht was.

De metselaars hebben noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de balustrades op het balkon en het bordes aan de voorgevel.

Het speelhuisje op het terrein is opnieuw ingepakt, zodat dit niet verder kan vervallen.

Resultaat

Van een volledige restauratie was geen sprake. We hebben een bijdrage mogen leveren om verder verval van dit prachtige beeldbepalende rijksmonumentale woonhuis te voorkomen en hebben historisch materiaal kunnen behouden.

De toekomst van Villa Ivicke is nog niet duidelijk.
Wij hopen dat dit prachtige pand in de toekomst volledig gerestaureerd en in ere hersteld zal worden!

(N.B. vanwege het gevoelige karakter en nog lopende rechtzaken kunnen we van dit project slechts enkele foto’s plaatsen)